ஒரு தாயின் குமுறல்

சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றான பத்துப்பாட்டில் மூன்றாவதாக அமைந்தது ஐங்குறுநூறு. இந்நூலைத் தொகுக்கச் செய்தவர் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை. பாட்டுகளைத் தொகுத்தவர் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார் என்பவர். ஐங்குறுநூறின் பாலைத் திணைப் பாட்டுகளை இயற்றியவர். ஓதலாந்தையார் என்பவர். ஆதன் தந்தை ஆந்தை என மருவியது என்பது பழையோர் கருத்து. இன்னொரு ஆந்தையாரான பிசிராந்தையாரின் பெயர் இக்காலத்திலும் பலருக்கும் தெரியும்.

ஒரு பெண் தன் பெற்றோருக்குத் தெரியாமல் தன் காதலனுடன் வீட்டை விட்டு ஓடிப்போய்விடுகிறாள். அவள் போன பின்பு விஷயம் தெரிந்த தாய் வருந்துவதாக அமைந்த பத்துப்பாட்டில் எட்டுப் பாட்டுகளைத் தற்காலத் தமிழ் நடையில் தந்திருக்கிறேன். சங்கப் பாட்டின் வாக்கிய அமைதியைக் கொஞ்சம் தளர்த்தியிருக்கிறேன்.

மள்ளர் கொட்டிய பறையின் ஓசைக்கு
மயில்கள் ஆடும் குன்றத்தின் மீது
மேகங்கள் பெய்து பாதை இனிதாகட்டும்
இதுதான் முறையெனத் தெளிந்து
இல்லத்தை விட்டுப் போன எனது
பிறைபோன்ற நெற்றிக் குறமகள்
போன மார்க்கம் இனியதாகுக.

இரக்கம் உள்ள இந்தப் பழைய ஊரில்கூட
வம்புப் பேச்சுகள் பரவுகின்றன.
பல குன்றுகளைக் கடந்து அந்தக் காளையுடன்
நடக்கும் என் மகள்
என்னை ஒருமுறை நினைத்திருப்பாளா?

புலியிடம் தப்பிச் சென்ற கொம்புமான்
தன் பெண்மானைக் கூப்பிடும்
கொடிய பாலையில் என்மகளைக்
கொண்டு சென்ற அந்தப் பையனின் தாய்
எண்ணி எண்ணி அழுவாளாகட்டும்.

என்ன நினைத்தாலும் நல்லதே செய்யும்
என்மகளைக் கூற்றுவன் போலப் பலமுடைய
அந்தப் பையன் கொண்டு போனான்.
இழுத்து முடிச்சுப் போடவும் கூந்தலின்
நீளம் போதாத என்மகளைக்
குரங்குக்கும் பரிச்சயமில்லாத காட்டில்
அவன் கொண்டு போய்விட்டானே.

இது என்னுடைய பாவை விளையாடிய பாவை
கண்களை சுழற்றிப் பார்க்கும் என்
பைங்கிளி ஆடிய பைங்கிளி என்று
பார்க்கும் போதெல்லாம் கலங்கிப்
போனாளோ என் பூங்கண்ணாளே?

நல்ல பெயருடைய இந்நகரம் கலங்குகிறது.
பூவைப் போன்றவள் போய்விட்டாளே.
நாள்தோறும் கலங்கும் என்னைக் காட்டிலும்
காடுபடும் தீப்போல் கனலட்டும்
அவளைப் போகத் தூண்டிய பழவினையே!

தாகத்தைத் தீர்த்துக் கொள்ள முடியாத யானையின் கூச்சம்
வங்கிய வாத்தியம் போல கேட்கும் வழியில்
போய்விட்டாள் என்மகள் பந்தையும்
பொம்மையையும் கழங்கையும்
என்னிடம் போட்டுவிட்டு.

வௌவால்கள் உயரே பறக்க முயலும்
இம் மாலைக் காலத்தில்
ஓடிப் போன பெண்ணுக்காக நான் நோவேனா
தேன் போலப் பேசிய. அவளுடைய
துணையில்லாமல் கலங்கும்
இத் தோழிக்காகக் கலங்குவேனா நான்?