பேப்பர் பையன்

இருளில் எழுகிறான் பேப்பர் பையன்.
கைகால் கழுவிப் பல்தேய்த்து
வெளியே போகிறான் பேப்பர் பையன்.

கடைத்தெருப் பக்கம் நடைபாதையில்
பேப்பர் கட்டைப் பிரிக்கிறார்கள்.
அங்கே வருகிறான் பேப்பர் பையன்.

குமுதம் விகடன் ஹிந்து எக்ஸ்பிரஸ்
தினமலர் இந்தியா டுடே அப்புறம்
ஈநாடு, ப்ரபா, மாத்ரூ பூமி என்று
தனித்தனியாகப் பிரிக்கிறார்கள்.

இரண்டு சக்கர வண்டியில் எற்றி
தான் நனைந்தாலும் தாள் நனையாமல்
கீழ் வீட்டில் மாடியின் மேல் என
அந்தந்த வீட்டில் போட்டுவிட்டுக்
கால்நடையாகத் திரும்புகிறான்.
ஆறு மணிதான் ஆகிறது.

தேநீர் தருகிறாள் அவன் அம்மா.
தேநீர் பருகிப்
பாடப்புத்தகத்தைப்
பிரித்துக் கொள்கிறான் பேப்பர் பையன்.
பாடம் ஒன்றைப் படிக்கிறான்.
திரும்பத் திரும்பப் படிக்கிறான்.
ஊரில் இல்லாதவர் வீட்டுக்குள்
பேப்பர் போட்டது நினைவுவர
ஒட்டம் பிடிக்கிறான் பேப்பர் பையன்.

2002